top of page

Usein kysytyt kysymykset ja myytit meedion työstä

Henkiset taidot ja herkkyys on kuin lihas - sitä voi kehittää voimaharjoittelulla

Koska henkisyyteen liittyvät taidot eivät varsinaisesti ole asioita, joita yhteiskuntamme kokisi tärkeäksi opettaa, meillä ihmiskuntana on usein ennakkoluuloja ja pelkoja henkisyyttä kohtaan. Tämä ilmenee esimerkiksi omien henkisten kokemuksien kyseenalaistamisena "mielikuvituksen tuotteena". Usein myös erityisen herkät ihmiset oirehtivat jollakin tavalla, mikä saa heidät hakeutumaan lääkäriin, lähtien sieltä usein jonkinlainen mielenterveysdiagnoosi mukanaan.

Usein ainoa sosiaalisesti hyväksytty kanava henkisten kokemusten selittämiselle on uskonnollisuus. Henkisyys on kuitenkin jotakin paljon laajempaa kuin uskonto. Uskonto voi olla hyvä työkalu henkisyyden selittämiseen ja harjoittamiseen, mutta se ei ole ainoa tapa olla henkinen. Tunnustele ja kokeile, mikä itsellesi sopii ja mikä vetää hyvällä tavalla puoleesi ja lähde menemään sitä kohti!

1

Voiko käydä niin, ettei ole "riittävän henkinen" eli avautumista ei tapahdu? Vaikka olisi kiinnostustakin.

Jos tunnet vähänkään kiinnostusta avautumista kohtaan, niin silloin olet avoin. Henkimaailmalle avoimuutta ei voi ajatella "riittävyytenä", vaan se on kokonaan kyseisen hierarkian yläpuolella. Ilmiö on sama kuin jos ajattelisit, että oletko riittävän syntynyt tähän maailmaan, tai onko sinulla riittävä nimi. Sinä vain olet henkinen, ilman määreitä.

4

Vain harvat ihmiset voivat olla "oikeita" meedioita.

Tähän uskomukseen liittyy todennäköisesti uskonnollista taustaa. Uskonnoissa tietyt ihmiset valitaan jumalallisiksi lähettiläiksi eli papeiksi, ja ihmisten oma, sisäinen Valon ydin usein jää taka-alalle ulkoisen, yhteiskunnallisesti määritellyn jumalallisen Valon saadessa enemmän huomiota.

Aivan kaikki ihmiset, aina guruista mielenterveysongelmaisiin rappioalkoholisteihin, ovat Valo. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä jokainen ihminen voi olla meedio. Samalla tavoin kuin jokainen ihminen, joka syntyy, omaa normaalin hermoston ja lihaksiston. Kaikista ei kuitenkaan tule ammattiurheilijoita, vaikka kaikilla ihmisillä on lihakset. Meedioksi tuleminen on tietoinen valinta avautua, eikä sille ole "tutkintovaatimuksia".

7

Meediot tutkivat ja googlettavat aina lukemansa henkilön taustat etukäteen. 

Kyseessä on tuolloin ns. "hot reading", jota mentalistit tekevät - eivät meediot. Sanoisin, että jos joku meedio tekee näin, hän kuvaannollisesti ampuu itseään jalkaan, sillä mitä enemmän tietoa ja yksityiskohtia meedio saa etukäteen luettavastaan, sitä vaikeammaksi luenta käy. Tästä syystä en tee luentoja perheenjäsenille tai ihmisille, jotka tunnen hyvin ja joihin minulla on vahva tunneside. Mieleni ja sen muistot, tunteet ja tulkinnat ja niiden muodostama "lumisade" hukuttavat henkimaailman signaalin alleen. 

2

Entä jos saan jotain tosi ikäviä näkyjä ja alan pelätä kykyjäni?

Henki kanavoituu aina mieleemme hienotunteisella tavalla. Kahden vuoden ja lähes tuhannen asiakkaan kokemuksella kaikki viestit, joita olen saanut ovat olleet positiivisia jopa raskaiden istuntojen kuten (itse)murhien ja yliannostustapausten kohdalla.

Henkimaailma ei voi kävellä vapaan tahdon yli, vaan sinulle avataan se, mitä päätät olla valmis vastaanottamaan. Yksi tällainen väylä on meediokurssi. Voit valita olla ilmoittautumatta tai ilmoittautua. Mikään valinta ei ole väärä, vaan juuri sinulle sopiva sen mukaan, mitä haluat vastaanottaa.

5

Meediot voivat hallita ja manipuloida henkimaailmaa omaksi edukseen.

Meedio on nimensä mukaisesti pelkkä välittäjä, kanava. Meedio on siis kuin radio. Radio ei voi päättää ohjelmaa, joka "studiolta" lähetetään. Sen voi vain avata, kuunnella sen kautta eetteristä tulevaa puhetta tai musiikkia ja sitten sulkea.

Kuten meillä elävillä, myös hengellä on vapaa tahto, eikä sen yli voi kävellä. Tästä johtuen en voi meediona käskeä ketään tulemaan paikalle, vaan he valitsevat tulla omasta tahdostaan.

8

Mistä tiedät, onko kontakti henkeen "oikea"?

Pyydän aina henkimaailman näyttävän minulle jotain todisteellista. Esimerkkejä todisteellisista asioista, joita minulla on istunnoissani tullut esiin voivat olla majakan näkeminen, tietyntyyppisen saippuan haju, tietyn kehtolaulun kuuleminen tai vanhan auton rekisterikilven näkeminen. Asiakas yleensä tunnistaa kyseessä olevan todisteellisen asian - ei aina heti, vaan siihen voi mennä aikaa ja tajuaminen voi tapahtua jonkin aikaa luennan jälkeen.

3

 Luulin, että meediot vain  käyttävät kylmää lukutekniikkaa (cold reading) ja huijaavat ihmisiä? 

Kyseistä tekniikkaa hyödyntävä henkilö ei ole meedio, vaan mentalisti. Hyvin todennäköisesti tällaiset ihmiset tietävät, että jonkinlaisia yliluonnollisia kykyjä on olemassa, mutta koska he toimivat "arkimielestään" eivätkä ole avanneet henkistä kanavaansa, he turvautuvat mm. kehonkielen lukemiseen.

Mitä vähemmän oikea meedio tietää luettavastaan, sitä parempi. Silloin meedion "arkimieli" joutuu pois pelistä eikä pääse tekemään tulkintoja. Pyydän aina asiakastani kertomaan pelkän etunimensä. Jos hän alkaa kertoa mitään muita yksityiskohtia elämästään, pyydän häntä heti lopettamaan, koska se aktivoi "arkimieleni" (= mielen, joka epäilee, tekee tulkintoja ja jossa sisäinen monologi tapahtuu). Tämä taas peittää intuition alleen.

6

Meediot ovat ajatustenlukijoita.

Meediot ovat yleensä selväaistisia ja voivat saada intuitiivista tietoa luettavan tunnetilasta tai siitä tilasta, jossa he aistivat ympäristöä selvänäköisesti. Varsinaisia ajatuksia ei meedio kuitenkaan aisti, sillä ne muodostuvat "arkimielen" tasolla. Tällä tasolla kaikki on erillistä - ihmiset, esineet, motivaatiot.

9

Liittyykö meediumismiisi jotain uskonnollista?

Ei liity. Henkimaailma ja uskonnot ovat eri asioita. Kokemukseni mukaan uskonto on yksi tapa muiden joukossa selittää, mitä tapahtuu hengen kautta.

Olen itse hengellinen, mutta en uskonnollinen enkä varsinaisesti edusta mitään tiettyä uskontoa. Luokseni tulee ihmisiä asiakkaiksi kaikista uskontokunnista ja heidän kokemuksensa ovat hyvin samankaltaisia, uskonnosta riippumatta.

 

Luettavinani on ollut kristittyjä, muslimeja, pakanoita ja jopa ateisteja. Kaikki asiakkaideni uskonnolliset vakaumukset ovat tervetulleita ja hyväksyttyjä.

bottom of page